CHỌN LỘ TRÌNH LUỒNG XANH XE TẢI - QUỐC GIA : Xe Tải Bến Tre                                         

LỘ TRÌNH nội tỉnh -> click dòng chữ ĐỎ này: CHỌN LỘ TRÌNH NỘI TỈNH 

   HƯỚNG DẪN TÌM NHANH: TRÊN ĐIỆN THOẠI GỐC TRÊN CÙNG BÊN PHẢI CÓ DẤU  3 CHẤM {...} : bấm vào và chọn dòng chữ [ TÌM KIẾM TRONG TRANG ] -> SAU ĐÓ GÕ TÊN LỘ TRÌNH CẦN TÌM CHO NHANH

LỘ TRÌNH QUỐC GIA
TT TÊN MÔ TẢ
1 Hướng lưu thông từ tỉnh Ninh Thuận đi về tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu và ngược lại Lộ trình 2: Quốc lộ 1 - Quốc lộ 56 - Quốc lộ 51 - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
2 Hướng lưu thông từ tỉnh Ninh Thuận đi về tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu và ngược lại Lộ trình 1: Quốc lộ 1 - Quốc lộ 55 - Quốc lộ 51 - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
3 Hướng lưu thông từ tỉnh Cà Mau đi về tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh và ngược lại Lộ trình 1: Quốc lộ 1 - Quốc lộ 54 - tỉnh Trà Vinh
4 Hướng lưu thông từ tỉnh Ninh Thuận đi về tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu và ngược lại Lộ trình 3: Quốc lộ 1 - Cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây - Quốc lộ 51 - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
5 Hướng lưu thông từ tỉnh Cà Mau đi về tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh và ngược lại Lộ trình 2: Quốc lộ 1 - Quốc lộ 60 - tỉnh Trà Vinh
6 Hướng lưu thông từ tỉnh Cà Mau đi về tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh và ngược lại Lộ trình 3: Quốc lộ QLPH - Quốc lộ 1 - Quốc lộ 54 - tỉnh Trà Vinh
7 Hướng lưu thông từ tỉnh Ninh Thuận đi về tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh và ngược lại Lộ trình 1: Quốc lộ 1 - tuyến tránh TP. Biên Hòa, Quốc lộ 1- Quốc lộ 51 - Quốc lộ 1 (cầu Đồng Nai) - TP. Hồ Chí Minh
8 Hướng lưu thông từ tỉnh Ninh Thuận đi về tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh và ngược lại Lộ trình 2: Quốc lộ 1 - Quốc lộ 55 - Quốc lộ 51 - Cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây - TP. Hồ Chí Minh
9 Hướng lưu thông từ tỉnh Ninh Thuận đi về tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh và ngược lại Lộ trình 3: Quốc lộ 1 - Quốc lộ 56 - Quốc lộ 51 - Cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây - TP. Hồ Chí Minh
10 Hướng lưu thông từ tỉnh Ninh Thuận đi về tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh và ngược lại Lộ trình 4: Quốc lộ 1 - Cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây - TP. Hồ Chí Minh.
11 Hướng lưu thông từ tỉnh Ninh Thuận đi về tỉnh Lâm Đồng và ngược lại Lộ trình 1: Quốc lộ 1 - Quốc lộ 27 - Quốc lộ 20 - tỉnh Lâm Đồng
12 Hướng lưu thông từ tỉnh Ninh Thuận đi về tỉnh Lâm Đồng và ngược lại Lộ trình 2: Quốc lộ 1 - Quốc lộ 28B - Quốc lộ 20 - tỉnh Lâm Đồng;
13 Hướng lưu thông từ tỉnh Cà Mau đi về tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang, TP Cần Thơ, Vĩnh Long, Tiền Giang, Long An và ngược lại Lộ trình 1: Quốc lộ 1 - Cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương - tỉnh Long An;
14 Hướng lưu thông từ tỉnh Ninh Thuận đi về tỉnh Lâm Đồng và ngược lại Lộ trình 3: Quốc lộ 1 - Quốc lộ 28 - Quốc lộ 20 - tỉnh Lâm Đồng
15 Hướng lưu thông từ tỉnh Ninh Thuận đi về tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước và ngược lại Lộ trình 2: Quốc lộ 1 - Cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây - Quốc lộ 51 - Quốc lộ 1 (cầu Đồng Nai) - ĐT743A - Mỹ Phước - Tân Vạn - Phú Lợi - Quốc lộ 13 - tỉnh Bình Dương, Bình Phước;
16 Hướng lưu thông từ tỉnh Kiên Giang đi về tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Long An và ngược lại Lộ trình 3: Cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi - cầu Vàm Cống - Quốc lộ N2B - Quốc lộ 30 - Quốc lộ HCM - Quốc lộ N2 - Quốc lộ 62 - tỉnh Long An
17 Hướng lưu thông từ tỉnh Kiên Giang đi về tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Long An và ngược lại Lộ trình 4: Cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi - cầu Vàm Cống - Quốc lộ N2B - Quốc lộ 30 - Quốc lộ 1 - tỉnh Long An
18 Hướng lưu thông từ tỉnh Kiên Giang đi về tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Long An và ngược lại Lộ trình 5: Kiên Giang - Lộ Tẻ - Rạch Sỏi - N2B - QL.80 - cầu Mỹ Thuận - QL.1 - tỉnh Long An
19 Hướng lưu thông từ tỉnh Ninh Thuận đi về tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước và ngược lại Lộ trình 3: Quốc lộ 1 - ĐT25 - ĐT769 - Quốc lộ 51 - Quốc lộ 1 (cầu Đồng Nai) - ĐT743A - Mỹ Phước - Tân Vạn - Phú Lợi - Quốc lộ 13 - tỉnh Bình Dương, Bình Phước.
20 Hướng lưu thông từ tỉnh Lâm Đồng đi về tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu và ngược lại Lộ trình 1: Quốc lộ 20 - Quốc lộ 28B (hoặc Quốc lộ 28) - Quốc lộ 1 - Quốc lộ 55 (hoặc Quốc lộ 56) - Quốc lộ 51 - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
21 Hướng lưu thông từ tỉnh Lâm Đồng đi về tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu và ngược lại Lộ trình 2: Quốc lộ 20 - ĐT25 - ĐT769 - Quốc lộ 51 - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu;
22 Hướng lưu thông từ tỉnh Lâm Đồng đi về tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu và ngược lại Lộ trình 3: Quốc lộ 20 - Cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây - Quốc lộ 51 - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
23 Hướng lưu thông từ tỉnh Lâm Đồng đi về tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu và ngược lại Lộ trình 4: Quốc lộ 20 - Quốc lộ 1 - Quốc lộ 56 - Quốc lộ 51 - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
24 Hướng lưu thông từ tỉnh Lâm Đồng đi về tỉnh Bình Dương, Bình Phước và ngược lại Lộ trình 1: Quốc lộ 20 - Quốc lộ 1 - tuyến tránh TP. Biên Hòa, Quốc lộ 1- Quốc lộ 51 - Quốc lộ 1 (cầu Đồng Nai) - ĐT743 - Mỹ Phước - Tân Vạn - Phú Lợi - Quốc lộ 13 - tỉnh Bình Dương, Bình Phước
25 Hướng lưu thông từ tỉnh Lâm Đồng đi về tỉnh Bình Dương, Bình Phước và ngược lại Lộ trình 2: Quốc lộ 20 - Quốc lộ 1 - Cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây - Quốc lộ 51 - Quốc lộ 1 (cầu Đồng Nai) - ĐT743 - Mỹ Phước - Tân Vạn - Phú Lợi - Quốc lộ 13 - tỉnh Bình Dương, Bình Phước
26 Hướng lưu thông từ tỉnh Lâm Đồng đi về tỉnh Bình Dương, Bình Phước và ngược lại Lộ trình 3: Quốc lộ 20 - Quốc lộ 1 - ĐT25 - ĐT769 - Quốc lộ 51 - Quốc lộ 1 (cầu Đồng Nai) - ĐT743 - Mỹ Phước - Tân Vạn - Phú Lợi - Quốc lộ 13 - tỉnh Bình Dương, Bình Phước
27 Hướng lưu thông từ tỉnh Bình Phước đi về tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu và ngược lại Lộ trình 1: Quốc lộ 14 - Quốc lộ 13 - Phú Lợi - Mỹ Phước - Tân Vạn - ĐT743 - Quốc lộ 1 (cầu Đồng Nai) - Quốc lộ 51 - tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu
28 Hướng lưu thông từ tỉnh Bình Phước đi về tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu và ngược lại Lộ trình 2: Quốc lộ 14 - ĐT741 - Quốc lộ 13 - Phú Lợi - Mỹ Phước - Tân Vạn - ĐT743 - Quốc lộ 1 (cầu Đồng Nai) - Quốc lộ 51 - tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu.
29 Hướng lưu thông từ các tỉnh miền Tây (tỉnh Long An) đi về tỉnh Bình Dương, Bình Phước và ngược lại Lộ trình 1: Quốc lộ 1 (hoặc Cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương) - Quốc lộ 62 - Quốc lộ N2 - Tỉnh lộ 8 - Huỳnh Văn Cù - Quốc lộ 13 - tỉnh Bình Dương, Bình Phước
30 Hướng lưu thông từ các tỉnh miền Tây (tỉnh Long An) đi về tỉnh Bình Dương, Bình Phước và ngược lại Lộ trình 2: Cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương - Quốc lộ 1 - Quốc lộ 13 - tỉnh Bình Dương, Bình Phước
31 Hướng lưu thông từ các tỉnh miền Tây (tỉnh Long An) đi về tỉnh Bình Dương, Bình Phước và ngược lại Lộ trình 3: Quốc lộ 1 (hoặc Cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương; Quốc lộ 50) - Nguyễn Văn Linh - Cầu Phú Mỹ - Võ Chí Công - Đồng Văn Cống (hoặc Khu công nghệ cao) - Xa lộ Hà Nội - Quốc lộ 1 - Quốc lộ 1K - Mỹ Phước - Tân Vạn - Phú Lợi - Quốc lộ 13 - tỉnh Bình Dương, Bình Phước
32 Hướng lưu thông từ các tỉnh miền Tây (tỉnh Long An) đi về tỉnh Đồng Nai và ngược lại Lộ trình 1: Quốc lộ 1 (hoặc Cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương) - Quốc lộ 62 - Quốc lộ N2 - Tỉnh lộ 8 - Huỳnh Văn Cù - Quốc lộ 13 - Phú Lợi - Mỹ Phước – Tân Vạn - Quốc lộ 1K - tỉnh Đồng Nai
33 Hướng lưu thông từ các tỉnh miền Tây (tỉnh Long An) đi về tỉnh Đồng Nai và ngược lại Lộ trình 2: Quốc lộ N2 - Tỉnh lộ 8 - Quốc lộ 22 - Quốc lộ 1 - cầu Đồng Nai - Quốc lộ 51 - tỉnh Đồng Nai
34 Hướng lưu thông từ các tỉnh miền Tây (tỉnh Long An) đi về tỉnh Đồng Nai và ngược lại Lộ trình 3: Quốc lộ 1 (hoặc cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương) - Xa lộ Hà Nội - đường D1 (Khu Công nghệ cao) - đường D2 - Võ Chí Công - Cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây - tỉnh Đồng Nai
35 Hướng lưu thông từ các tỉnh miền Tây (tỉnh Long An) đi về tỉnh Đồng Nai và ngược lại Lộ trình 4: Quốc lộ 1 (hoặc Cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương; Quốc lộ 50) - Nguyễn Văn Linh - Cầu Phú Mỹ - Võ Chí Công - Cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây - tỉnh Đồng Nai
36 Hướng lưu thông từ các tỉnh miền Tây (tỉnh Long An) đi về tỉnh Tây Ninh và ngược lại Lộ trình 1: Quốc lộ 1 (hoặc Cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương) - Quốc lộ 62 - Quốc lộ N2 - ĐT 825 - ĐT 822 - Tỉnh lộ 7 - Quốc lộ 22 - tỉnh Tây Ninh
37 Hướng lưu thông từ các tỉnh miền Tây (tỉnh Long An) đi về tỉnh Tây Ninh và ngược lại Lộ trình 2: Quốc lộ 1 - Quốc lộ 22 - tỉnh Tây Ninh
38 Hướng lưu thông từ tỉnh Tây Ninh đi về tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu và ngược lại Lộ trình 1: Quốc lộ 22 - Tỉnh lộ 8 - Huỳnh Văn Cù - Quốc lộ 13 - Phú Lợi - Mỹ Phước - Tân Vạn - ĐT 743A - cầu Đồng Nai - Quốc lộ 51 - tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu
39 Hướng lưu thông từ tỉnh Tây Ninh đi về tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu và ngược lại Lộ trình 2: Quốc lộ 22 - Quốc lộ 1 - cầu Đồng Nai - Quốc lộ 51 - tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu
40 Hướng lưu thông từ tỉnh Tây Ninh đi về tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu và ngược lại Lộ trình 3: Quốc lộ 22 - Quốc lộ 1 - Xa lộ Hà Nội - đường D1 (Khu Công nghệ cao) - đường D2 - Võ Chí Công - đường Cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây - tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu
41 Hướng lưu thông từ tỉnh Kiên Giang đi về tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Long An và ngược lại Lộ trình 1: Quốc lộ 80 - Quốc lộ 91 - cầu Vàm Cống - Quốc lộ N2B - Quốc lộ 30 - Quốc lộ HCM - Quốc lộ N2 - Quốc lộ 62 - tỉnh Long An
42 Hướng lưu thông từ tỉnh Kiên Giang đi về tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Long An và ngược lại Lộ trình 2: Quốc lộ 80 - Quốc lộ 91 - cầu Vàm Cống - Quốc lộ N2B - Quốc lộ 30 - Quốc lộ 1 - tỉnh Long An
43 Hướng lưu thông từ tỉnh Kiên Giang đi về tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Long An và ngược lại Lộ trình 3: Cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi - cầu Vàm Cống - Quốc lộ N2B - Quốc lộ 30 - Quốc lộ HCM - Quốc lộ N2 - Quốc lộ 62 - tỉnh Long An
44 Hướng lưu thông từ tỉnh Kiên Giang đi về tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Long An và ngược lại Lộ trình 4: Cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi - cầu Vàm Cống - Quốc lộ N2B - Quốc lộ 30 - Quốc lộ 1 - tỉnh Long An
45 Hướng lưu thông từ tỉnh Kiên Giang đi về tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Long An và ngược lại Lộ trình 5: Kiên Giang - Lộ Tẻ - Rạch Sỏi - N2B - QL.80 - cầu Mỹ Thuận - QL.1 - tỉnh Long An
46 Hướng lưu thông từ tỉnh Kiên Giang đi về tỉnh An Giang, TP Cần Thơ, tỉnh Trà Vinh và ngược lại Lộ trình 1: Quốc lộ 80 (hoặc Cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi) - Quốc lộ 91 - Quốc lộ 1 - Quốc lộ NSH - Quốc lộ 60 - tỉnh Trà Vinh
47 Hướng lưu thông từ tỉnh Kiên Giang đi về tỉnh An Giang, TP Cần Thơ, tỉnh Trà Vinh và ngược lại Lộ trình 2: Quốc lộ 80 (hoặc Cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi) - Quốc lộ 91 - cầu Vàm Cống - Quốc lộ N2B - Quốc lộ 30 - Quốc lộ 1 - Quốc lộ 53 - tỉnh Trà Vinh
48 Hướng lưu thông từ tỉnh Kiên Giang đi về tỉnh An Giang, TP Cần Thơ, tỉnh Trà Vinh và ngược lại Lộ trình 3: Quốc lộ 80 (hoặc Cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi) - Quốc lộ 91 - cầu Vàm Cống - Quốc lộ N2B - Quốc lộ 30 - Quốc lộ 1 - Quốc lộ 60 - Quốc lộ 53 - tỉnh Trà Vinh.
49 Hướng lưu thông từ tỉnh Kiên Giang đi về tỉnh An Giang, TP Cần Thơ, tỉnh Trà Vinh và ngược lại Lộ trình 4: Kiên Giang - Quốc lộ 80 - QL.61 - QL.61C - cầu Cần Thơ - QL.1 - QL.54 -tỉnh Trà Vinh
50 Hướng lưu thông từ tỉnh Trà Vinh đi về tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Long An và ngược lại Lộ trình 1: Quốc lộ 53 - Quốc lộ 60 - Cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương - Quốc lộ 62 - Quốc lộ 1 - tỉnh Long An
51 Hướng lưu thông từ tỉnh Trà Vinh đi về tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Long An và ngược lại Lộ trình 2: Quốc lộ 53 - Quốc lộ 60 - Quốc lộ 50 - tỉnh Long An
52 Lộ trình lưu thông từ tỉnh Tây Ninh đi thành phố Hồ Chí Minh - Lộ trình 1: ĐT.784 - ĐT.782 - QL.22 - Thành phố Hồ Chí Minh.
53 Lộ trình lưu thông từ tỉnh Tây Ninh đi thành phố Hồ Chí Minh Lộ trình 2.1 (qua điểm kết nối ĐT.789 và Tỉnh lộ 6): Tây Ninh - ĐT.781 - ĐT.789 - Tỉnh lộ 6 - Tỉnh lộ 15 - QL.22 - Thành phố Hồ Chí Minh.
54 Lộ trình lưu thông từ tỉnh Tây Ninh đi thành phố Hồ Chí Minh Lộ trình 2.2 (qua điểm kết nối ĐT.789 và Tỉnh lộ 6): ĐT.787B - ĐT.789 - Tỉnh lộ 6 - Tỉnh lộ 15 - QL.22 - Thành phố Hồ Chí Minh.
55 Lộ trình lưu thông từ tỉnh Tây Ninh đi thành phố Hồ Chí Minh Lộ trình 3 (qua điểm kết nối Hương lộ 2): ĐT.787B - Hương lộ 2 - Tỉnh lộ 7 - QL.22 - Thành phố Hồ Chí Minh.
56 Lộ trình lưu thông từ tỉnh Tây Ninh đi thành phố Hồ Chí Minh Lộ trình 4 (qua điểm kết nối Hương lộ 10): Tây Ninh - QL.22 - Hương lộ 10 - Tỉnh lộ 7 - QL.22 - Thành phố Hồ Chí Minh.
57 Lộ trình lưu thông từ tỉnh Tây Ninh đi tỉnh Bình Dương Lộ trình 1 (qua điểm kết nối cầu Sài Gòn): Tây Ninh - ĐT.781 - cầu Sài Gòn - ĐH.702 - Bình Dương.
58 Lộ trình lưu thông từ tỉnh Tây Ninh đi tỉnh Bình Dương Lộ trình 2 (qua điểm kết nối cầu Bến Củi): Tây Ninh - ĐT.781 - ĐT.784 - ĐT.789B (đường Đất Sét - Bến Củi) - cầu Bến Củi - ĐT.750 - đường Cách Mạng Tháng 8 - ĐT.744 - Bình Dương.
59 Lộ trình lưu thông từ tỉnh Tây Ninh đi tỉnh Bình Dương Lộ trình 3 (qua điểm kết nối cầu Bến Súc): Tây Ninh - ĐT.781 - ĐT.784 - ĐT.789B (đường Đất Sét - Bến Củi) ĐT.789 - Tỉnh lộ 7 - cầu Bến Súc - ĐT.744 - Bình Dương.
60 Lộ trình lưu thông từ tỉnh Tây Ninh đi tỉnh Bình Phước Lộ trình: Tây Ninh - ĐT.785 - ĐT794 - ĐT.752 - QL.13 - tỉnh Bình Phước.
61 Lộ trình lưu thông từ tỉnh Tây Ninh đi tỉnh Long An Lộ trình: Tây Ninh - QL.22B - QL.22 - ĐT.787A - ĐT.821 - ĐT.825 - tỉnh Long An.
62 Tại khu vực phía Nam đi qua địa bàn tỉnh Hậu Giang Lộ trình 2: Quốc lộ 1 - Quốc lộ QLPH - Quốc lộ 1 (hoặc Cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương) - tỉnh Long An.
63 Tại khu vực phía Nam đi qua địa bàn tỉnh Hậu Giang Lộ trình 1: Quốc lộ 1 ---> Cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương --->tỉnh Long An.
64 Trục Bắc Nam(Miền Bắc, Miền Trung) Quốc lộ 1: Lạng Sơn - Bắc Giang - Bắc Ninh - Hà Nội - Hà Nam - Ninh Bình - Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình - Quảng Trị - Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam - Quảng Ngãi - Bình Định - Phú Yên - Khánh Hòa - Ninh Thuận.
65 Trục Bắc Nam(Miền Bắc, Miền Trung) Đường Hồ Chí Minh : Cao Bằng - Hà Nội - Hòa Bình - Thanh Hóa - Nghệ An - Kon Tum - Bình Phước - QL.14
66 (1) Từ các tỉnh phía Nam, hướng Hà Nam thông qua Hà Nội: tuyến Quốc lộ 1A, 1 B (từ các chốt số 1, số 2, số 3) Lưu thông qua nút giao Pháp Vân – Cầu Giẽ - Vành đai 3 trên cao đi Cầu Thanh Trì hoặc Cầu Thăng Long để đi các tỉnh Thành phố khác.
67 (2) Từ các tỉnh phía Đông Bắc, hướng Bắc Ninh thông qua Hà Nội theo tuyến Quốc lộ 5, cao tốc Hà Nội Lạng Sơn (chốt số 4 – 11) Lưu thông qua cầu Thanh Trì – Vành đai 3 trên cao để đi các tỉnh Thành phố khác.
68 (3) Từ các tỉnh phía Tây Bắc, hướng Hoà Bình thông qua Hà Nội (chốt số 12-14) Lưu thông theo đường Quốc lộ 6 qua nút giao Khuất Duy Tiến hoặc theo đường Đại lộ Thăng Long qua nút giao Trung Hoà đi Vành đai 3 trên cao để đi các tỉnh Thành phố khác.
69 (4) Từ các tỉnh phía Bắc, hướng Phú Thọ thông qua Hà Nội (chốt số 12-14) Lưu thông theo đường Quốc lộ 6 qua nút giao Khuất Duy Tiến hoặc theo đường Đại lộ Thăng Long qua nút giao Trung Hoà đi Vành đai 3 trên cao để đi các tỉnh Thành phố khác.
70 (5) Từ các tỉnh phía Bắc, hướng Vĩnh Phúc thông qua Hà Nội (chốt số 18- 21) Lưu thông theo đường Quốc lộ 32 qua nút giao Mai Dịch và theo đường Quốc lộ 2 – Võ Văn Kiệt – Cầu Thăng Long - Vành đai 3 trên cao để đi các tỉnh Thành phố khác.
71 (6) Từ các tỉnh phía Bắc, hướng Thái Nguyên thông qua Hà Nội (chốt số 22) Lưu thông theo đường Quốc lộ 3 – Đường 35 – Quốc lộ 2 - Võ Văn Kiệt – Cầu Thăng Long - Vành đai 3 trên cao hoặc Quốc lộ 3 – Quốc lộ 18 – Võ Nguyên Giáp – Quốc lộ 5 – Cầu Thanh Trì để đi các tỉnh Thành phố khác.
72 Hướng lưu thông từ Lâm Đồng đi Khánh Hòa và ngược lại Lộ trình: Quốc lộ 27c nối Quốc lộ 1 và Quốc lộ 20.
73 Hướng lưu thông từ Lâm Đồng đi Bình Phước và ngược lại Lộ trình: ĐT 721 – ĐT 755B nối QL 20 và QL14.
74 QL.8 QL.8: (Nằm trọn trong địa phận tỉnh Hà Tĩnh) Km0+00 giao với QL.1 tại Km483+200 QL.1 – Giao với QL.15 tại Km10+800 của QL.8 – Giao với đường Hồ Chí Minh tại Km776+250 (Km35+500 QL.8) – Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo
75 QL.7 QL.7: (Nằm trọn trong địa phận tỉnh Nghệ An) Km0+00 giao với đường QL.1 tại Km424+950 – giao với QL.7B tại Km18+00 (Km22+500 QL.7B) – Giao với QL.15 tại Km33+500 (Km300+00 QL.15) – giao với đường Hồ Chí Minh tại Km50+700 (Km709+300 HCM) – giao với đường QL.48C tại Km123 (Km123+100 QL.48C) – Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn
76 QL.9 QL.9: (Nằm trọn trong địa phận tỉnh Quảng Trị) Km0 tại Cửa Việt giao với QL.1 tại Km754+073 (Tp. Đông Hà) đây là nhánh Sòng – Cửa Việt. Đối với tuyến chính Km0+00 giao với QL.1 tại 757+745 (thành phố Đông Hà) giao với đường Hồ Chí Minh nhánh Đông tại Km1085+105 – Giao với đường Hồ Chí Minh nhánh Tây tại Km249+728 (Km50+700 QL.9) – Cửa khẩu Lao Bảo

        Tư vấn bán hàng & báo giá xe  ☎ 0914 660 770. Hổ trợ làm hồ sơ vay cho quý khách nhanh gọn. Vay cao lên đến 85%, lãi suất thấp. Chỉ cần thế chấp Cavet xe

🚛  XEM THÊM CÁC XE ĐÃ BÀN GIAO CHO KHÁCH HÀNG https://www.youtube.com/playlist?list=PLWdIr-03NfmbfrmHNAg3UQZowRJblFe02

CÁC VIDEO ĐÁNH GIÁ REVIEW XE CHI TIẾT https://www.youtube.com/playlist?list=PLWdIr-03NfmZaIs_2-7RMra8PugHXWVFG

🚛  CÁC VIDEO XE TẢI HINO 300 – HINO VIỆT NAM https://www.youtube.com/playlist?list=PLWdIr-03NfmaZZ28tMczu7nqC6XexBoOC

                    HỔ TRỢ VAY TRẢ GÓP MUA XE

- Hổ trợ vay 75-90%
- Lãi suất ưu đãi.Tiền lãi giảm dần theo số dư nợ hàng tháng.
- Thủ tục đơn giãn, xét duyệt nhanh.

HỔ TRỢ MUA -BÁN-KÝ GỬI XE CŨ ĐÃ QUA SỬ DỤNG

Thu mua xe đã qua sử dụng.Cung cấp xe đã qua sử dụng nguồn gốc rõ ràng giá tốt nhất.
Nhận Ký gửi bán mua ô tô đã qua sử dụng.

TỔNG ĐẠI LÝ Ô TÔ XE TẢI BẾN TRE

- Đảm bảo giá tốt nhất
- Tư vấn sau bán hàng tận tình nhất.
- Luôn có xe giao ngay. Thủ tục nhanh gọn lẹ.
- Đóng các loại thùng xe tải theo yêu cầu.